Συχνές Ερωτήσεις  •  Αναζήτηση  •  Αρχική Σελίδα  •  Forum  •  Album  •  Επιλογές  •  Εγγραφή  •  Προφίλ  •  Συνδεθείτε, για να ελέγξετε την αλληλογραφία σας  •  Σύνδεση
 
 
TARMAC Δημόσια Συζήτηση » Hacks/Mods Λίστα

Όνομα Hack Συγγραφέας Περιγραφή Ιστοσελίδα
Bookmarks Mod  v1.1.1a PhilippK
phpBB2004 at kordowich dot net
Keeps an internal list of bookmarks set by the user http://phpbb.kordowich.net/
Bottom aligned signature  v1.0.3 -=ET=-
space_et at tiscali dot fr
This mod will align signatures at the bottom of posts http://www.golfexpert.net/phpbb
Categories hierarchy Mod  v2.0.4 Ptirhiik
ptirhiik at clanmckeen dot com
This mod allows to attach a categorie to a higher level categorie, keeping all the forum visible on the index page (vBulletin-like view), or have a sub-forum view. http://rpgnet.clanmckeen.com
Color Groups Mod  v1.2.0 Nivisec
support at nivisec dot com
This mod will replace the current name colorization with a group system. You may define your group name, group color, and group members http://www.nivisec.com
Complete banner Mod  v1.3.5 Niels
ncr at db9 dot dk
This mod makes it posible to add banners to your phpbb2 pages, by default banners are placed in top/botton but you may place the tags, inside any template file http://mods.db9.dk
Count posts Mod  v1.0.0 Antony Bailey Allows you to select if posts in forum are counted upon creation Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Country Flags  v2.2.0 Nuttzy99
pktoolkit at blizzhackers dot com
This mod allows your registered board members to select the flag of their country. Their flag will then display thoughout the phpBB system http://www.blizzhackers.com
Dates for Humans Mod  v1.0.1 Lars Janssen
lars dot dfh at ukmix dot net
Allows users to select their date format from a pre-defined selection of examples http://www.ukmix.org/
Disable Board Message  v1.0.0 Sko22
webmaste at quellicheilpc dot com
Customize disable board message http://www.quellicheilpc.com
Download Mod pafiledb with MX Addon  v0.0.9d mohd + mx-system
mohdalbasri at yahoo dot com
Integration of pafiledb (Database download manager) with phpbb. pafiledb use header, footer, session, template, and database system of phpbb http://mohd.vraag-en-antwoord.nl/main/
eXtreme Styles mod 2  v2.0.0 RC5 CyberAlien This mod is heavily optimized version of phpBB templates system http://www.phpbbstyles.com/
ezPortal  v2.1.8 Smartor
smartor_xp at hotmail dot com
This Mod explains you how to create a portal for phpBB2 as simple as possible. This MOD is not exactly a full functional portal system (content management system) but it looks like a portal. You should customize/modify/improve it to fit your fantasy ;) It http://smartor.is-root.com
ezPortal Admin for phpBB2  v1.0.5 Marcus Thiel
thundercat at die-pretorianer dot de
This mod will add a small administration menu for the ezPortal from Smartor http://www.die-pretorianer.de
FI Navslices  Darren Burnhill Adds Navslices to the Viewtopic View with several Actions like EMail to Friend, Printtopic etc.. http://www.forumimages.com
FI SubSilver CodeExpand  v1.1.0 Darren Burnhill This MODification changes the Code formatting in posts to use resizable DIVs as well as making it so that the code is automatically selected http://www.forumimages.com
FI SubSilver Template  v2.1.1 Darren Burnhill Template FI Subsilver Shadow 2.1.1 - Wonderful Template done by Darren Burnhill from http://www.forumimages.com http://www.forumimages.com
File Attachment Mod v2  v2.3.11 Acyd Burn This Mod adds the ability to attach files in phpBB2. http://www.opentools.de
Full Database Backup Mod  v1.0.0 Unknown Now you can use the Backup Function in phpBB2 Admin Panel to Backup ALL Tables, even those from your MODs, you make a FULL backup now Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Fully integrated shoutbox  v1.1.5 Niels
ncr at db9 dot dk
A fully phpBB2 enabled shoutbox witch support: database abstration layer, timezones, languages, templates, smilies, BBcode and censored words http://mods.db9.dk
Gender Mod  v1.2.6 Niels
ncr at db9 dot dk
This mod will add a Gender field into users' profile, and display "Gender: |image|" in posts too http://mods.db9.dk
Glow and Shadow effects BBcode Mod  v2.0.6 davidls
davidls14 at yahoo dot com dot au
adds a glow and shadow bbcode tags to your forum http://www27.brinkster.com/bb2c
Google Search BBCode  v1.1.2 wGEric
eric at egcnetwork dot com
Allows you put make strings in your post be searched for in Google. ([google]string to search for[/google]) http://eric.best-1.biz
Google Visit Counter  v1.0.0 Dr DLP Adds a google bot visit counter on index http://www.web-lapin.levillage.org/forum/
Hack Name  vHack Version such as 1.0.0 Your Name
Author email
This is a short description of your hack. Author website
Junior Admin Mod  v2.0.5 Nivisec
support at nivisec dot com
This will allow you to define any and all users you'd like to have access to whatever admin modules you'd like http://www.nivisec.com
Kontakt Mod  v1.0.0 Carsten Schaefer Adds a contact Form to your Forum Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Last visit Mod  v1.2.8 Niels
ncr at db9 dot dk
This mod will register when the user last logged in, allong with the info about how many users have visited the board http://mods.db9.dk
Left and Right IMG tags  v1.6.0 Nuttzy
pktoolkit at blizzhackers dot com
Adds BBCode to let you align your Pics left and right http://www.blizzhackers.com
Macromedia Flash Player BBcode MOD  v2.0.6 davidls
davidls14 at yahoo dot com dot au
This mod adds a flash tag to your forum, this version removes the need to use the loop param, and if you want you can remove the width and height params as well http://www27.brinkster.com/bb2c
Mini Cal  v2.0.4 netclectic
phpbb at netclectic dot com
Provides a mini calendar on your forum index page http://www.netclectic.com
Modcp Extension  v1.1.3 netclectic
adrian at netclectic dot com
Extend the moderators control panel to include Sticky / Announce / Normal of topics http://www.netclectic.com
Moved Folder Mod  v1.0.0 Darren Burnhill Adds a Moved Folder Image to your Forum http://www.forumimages.com
Multiple BBCode MOD  v1.2.1 Nuttzy99
nospam at blizzhackers dot com
Allows you to install BBCode MODs that add quick BBCode buttons in post edits. Without this MOD, there is no standard way of installing BBCode MODs. http://www.blizzhackers.com
Online/Offline Indicator  v1.3.2 romans1423
romans1423 at hotmail dot com
This MOD outputs graphically a user's online status in Topics and the Memberlist http://www.beckman-ministries.com
Photo Album Addon v2 for phpBB2  Smartor
smartor_xp at hotmail dot com
This is a phpBB-based photo album/gallery management system. http://smartor.is-root.com
PHP Syntax Highlighter BBCode  v3.0.3 Fubonis
php_fubonis at yahoo dot com
Highlights PHP specific code when used http://www.fubonis.com
Portal Polls Upgrade  v2.0.0 vgan
transflux at msn dot com
Alters the display and behavior of the Poll Block Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Post Icons Mod  v1.0.1 Ptirhiik
ptirhiik at clanmckeen dot com
This mod will allow to add an icon in front of each topic title. This part is common to all board setup. http://rpgnet.clanmckeen.com
Printtopic Mod  Unknown Generates printable Versions of Topics Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Private Message Info in Browser Status Bar  v1.0.0 Darren Burnhill This MODification adds PM info (you have no new messages, etc..) to the browser status bar. http://www.forumimages.com
Protect user account  v1.2.9 Niels
ncr at db9 dot dk
This mod will prevent hacking on users password, and give the admin the posibilty to specify witch types of passwords are accepted http://mods.db9.dk
Prune users Mod  v1.4.3 Niels
ncr at db9 dot dk
Admin plug-in that makes it posible to delete users who are inactive/haven't posted or like. http://mods.db9.dk
Ranks summarize  v1.0.4 Ptirhiik
admin at rpgnet-fr dot com
This mod displays all the ranks available on your board http://www.rpgnet-fr.com
Recent Topics (third version)  v1.2.0 Acid Shows recent topics on an extra site (last 24 hour, last week,yesterday, last x days, today) Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Signature Editor/Preview Deluxe  v1.0.0 Ego2000 This mod adds a really cool Signature Editor to your Board, included Preview & Save & BBCodes Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Simply Merge Threads  v1.0.1 Ptirhiik
admin at rpgnet-fr dot com
This mod allows to merge two topics http://www.rpgnet-fr.com
Slash News Mod  v1.0.1 CodeMonkeyX
nickyoungso at yahoo dot com
Allows you to assign a news category to any new topic. The topic can then be displayed as news with a category graphic like Slashdot http://www.codemonkeyx.net
Smartor Album Add-On: Random or Recent Photo  v1.0.0 SeekIdeas
cfsilent at yahoo dot com
Display a random or recent photo on your forum main page or chosen from a category only. http://www.seekideas.com
Smartors Photo Album Addon 2.x Member List Link  v1.0.0 Darren Burnhill This MODification adds a link to the members personal photo gallery for Smartors Photo Album Addon version 2.x on the Member List pages http://www.forumimages.com
Smartors Photo Album Addon 2.x View Profile Link  v1.0.0 Darren Burnhill This MODification replaces the link to the members personal photo gallery for Smartors Photo Album Addon version 2.x on the View Profile pages http://www.forumimages.com
Smartors Photo Album Addon 2.x View Topic Link  v1.0.0 Darren Burnhill This MODification adds a link to the members personal photo gallery for Smartors Photo Album Addon version 2.x on the View Topic pages http://www.forumimages.com
Smilie Creator Mod  v1.0.3 esperitox
bockelmann at powerforum dot de
This Mod adds a BBCode [schild=1]text[/schild] to your phpBB2 whick allows Users to post Smilies with own Text in their postings http://www.powerforum.de
Split topic type  v2.0.1 Ptirhiik
admin at rpgnet-fr dot com
This mod splits the topic per type in the viewform display http://rpgnet.clanmckeen.com
Staff Site Mod  v2.2.0 Acid An external site to display who is Mod or Admin on your board. Some additional infos. (see optional part to add other columns) Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Streaming audio BBcode Mod  v2.0.0 David Smith
davidls14 at yahoo dot com dot au
adds a stream bbcode tag to your forum for the windows media player plugin http://www27.brinkster.com/bb2c
Supercharged Album Pack 1  v1.5.1 Volodymyr (CLowN) Skoryk A series of modification for Album version 2 by Smartor ( http://smartor.is-root.com ) Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Tell a Friend Mod  v1.0.0 Unknown Adds a function to sent Topics as EMail to Friends Καμία ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.
Today At/Yesterday At Mod  v1.0.0 akzhaiyk
phpbb2xp at myrunet dot com
Will show Today At if the post was posted today, Will show Yesterday At if the post was posted yesterday http://phpbb2xp.myrunet.com
Topic calendar Mod  v1.0.1 Ptirhiik
ptirhiik at clanmckeen dot com
This mod adds a calendar to your board, working with natural phpBB auth. http://rpgnet.clanmckeen.com
Topic Description Mod  v1.0.5 Morpheus2matrix
morpheus2matrix at caramail dot com
This MOD allow you to add a little description of the topic that you have posted http://morpheus.2037.biz
Topic in Who is online  v1.2.9 Niels This mod will make it possible to view exactly witch topic a user is looking at. The information is applyed in the Who-is-online list http://mods.db9.dk
Topic View Page Bottom Link  v1.0.0 Darren Burnhill This MODification adds a link that takes you to the bottom of the topic view pages http://www.forumimages.com
Who viewed a topic Mod  v1.0.3 Niels
ncr at db9 dot dk
This MOD will add the ability to logged users to see who has already viewed the topic they're watching. A small image is added to the viewtopic page for this http://mods.db9.dk
Yellow Card Mod  v1.4.11 Niels
ncr at db9 dot dk
Also known as "card system" This mod will make 4 colored buttons beside users post (red,yellow,green and blue) http://mods.db9.dk
 

Hacks/Mods Λίστα © 2003 Nivisec.com.


Ασφάλεια Πινάκων

25501 Επιθέσεις που εμποδίζονται
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group
FI Theme :: Mods and Credits :: Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες